TERMENI SI CONDITII GENERALE

 

1. Obiectul contractului

1.1. Conform Condițiilor Generale de Afacere, membrul este îndreptățit să participe la programul  Asociatiei PADUREA TA și astfel să primească avantajele legate de acesta.

(numite în cele ce urmează „Avantaje de membru“). Membrul poate recomanda altor persoane programul PADUREA TA (numit în cele ce urmează „Persoana care

recomandă“). Membrul nu are obligația de a recomanda mai departe și nu are absolut nici o obligație de succes față de PADUREA TA.

1.2. Produsele și serviciile achizitionate de client la partenerii  programului PADUREA TA se înregistrează în program.

2. Bazele contractuale

2.1. Prin acceptarea de catre Asociatia PADUREA TA a cererii de înregistrare, solicitantul devine membrul al Asociatiei și primește un număr de membru personal (denumit în continuare

„număr-ID”). Acesta îndreptățește participarea la programul de impadurire, mai întâi în cadrul unei perioade de testare a noului membru, conform paragrafului 14.1.

2.2. Pentru incheierea contractului dintreAsociatia PADUREA TA și membru sunt utilizate si valabile cererile de înregistrare puse la dispoziție de cătreAsociatia PADUREA TA sau formularul de

înregistrare online, care stabilesc clauzele contractului reprezentate de aceste Condiții Generale de Afacere. Pentru avantajele extinse de membru este aplicabil paragraful

7.5. exceptii de la aceste reguli nu sunt acceptate de către Asociatie.

2.3. Membrul declară față de Asociatia Padurea ta că datele sale sunt corecte și excludeAsociatia Padurea ta de orice răspundere și despăgubire în cazul datelor incorecte sau incomplete.

2.4. Necomunicarea sau comunicarea incompleta privind schimbarea datelor (adresă, adresă E-mail, date de cont bancar, număr de telefon etc.). exonereaza Asociatia Padurea ta de

orice raspundere .

2.5. Pentru orice persoană fizică sau juridică este permisă o singură înregistrare (se acorda un singur număr–ID). Înregistrarea trebuie să se efectueze cu datele de domiciliu

ale membrului persoana fizica sau ale sediului persoanei juridice. La înregistrările multiple numerele-ID înregistrate ultimile vor fi anulate. Avantajele de membru care au

rezultat din înregistrări multiple expiră. Dacă se fac înregistrări multiple pentru a obține avantaje de membru neautorizate, Asociatia Padurea ta este indreptati sa rezilieze contractului

din motiv important.

3. Raportul legal

3.1. Între Asociatia PADUREA TA și membru nu se se naste si nu exista o relație de muncă, de angajare, sau de altă natură asemănătoare (în mod deosebit nu se naste o asociere).

Participarea la programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA, respectiv recomandarea către alți membri se face numai în cadru de responsabilitate individuală, independentă, iar din

punct de vedere legal activitatea membrului este independentă față de Asociatie.

3.2. Membrul are numai dreptul la avantajele de membru din programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA. Orice compensație pecuniara suplimentară, de orice natura este exclusa.

Membrul nu are dreptul la cheltuieli de decontare indiferent care ar fi acestea.

3.3. Membrul nu este îndreptățit să reprezinte Asociatia PADUREA TA, în mod deosebit la predarea sau preluarea declarațiilor si formularelor în cadrul programului de impadurire și/sau la

recomandarea sau reclama pentru membri noi. Membrul nu este îndreptățit să preia bani în numerar in numele si pe seama Asociatiei PADUREA TA.

3.4. Membrul nu este îndreptățit fără o aprobare prealabilă de la Asociatia PADUREA TA să folosească:

• sigla, extrase scrise, citate utilizate de Asociatia PADUREA TA .

• sau să creeze cărți de vizită, prezentări, filme, date audio, screenshots, conținuturi web, conținuturi media, flyer, prospecte, siteuri web, suporturi reclame, broșuri poștale,

mailuri, homepages, ori ceva asemănător despre Asociatia PADUREA TA sau programul de decontare în formă scrisă sau digitală, sau în orice alt fel, sau sa le faca publice (de ex. le pune

la dispoziţie pe pagini web cum ar fi Youtube sau Facebook);

4. Programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA.

4.1. Prin cumpărăturarea unui sau mai multor copaci membrul dobândește avantaje în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Afaceri din programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA

și anume avantajul  remunerarii și eventual avantajele extinse de membru. Avantajele de membru sunt descrise detaliat la paragraful 7.

4.2.Asociatia PADUREA TA încheie acorduri comerciale cu partenerii comerciali care fac posibil oferirea de avantaje membrilor în cadrul programului de impadurire al Asociatiei. Asociatia PADUREA TA

depune toate diligentele necesare să obțină cele mai bune condiții și să extindă mereu rețeaua nationala si internațională de parteneri i. Partenerii actuali se găsesc în domeniul online pe www.padurea-ta.ro, iar avantajele de membru aferente pe pagina de internet a Asociatiei.

4.3. Pentru a garanta înregistrarea centralizată în programul de impadurire efectuata de membru, membrul poate folosi  formularele de inscriere si dovada platii cel putin al unui copac.

5. Comenzi de achizitionare a unui copac sau de “infiere” a unui copac, se pot face doar prin formularele puse la dispozitie de catre Asociatia PADUREA TA.

Preambul

Asociatia PADUREA TA cu sediul în Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, înregistrată cu nr. CH 170.3.026.427-4 la Registrul Comerţului din Cantonul St. Gallen operează ca

o comunitate internațională de cumpărători care oferă posibilitatea participanților (numiți în cele ce urmează ”Membri”) ca prin achiziționarea de copaci să primească avantaje prin Asociatia PADUREA TA (numit în cele ce urmează „program de impadurire“).

Raportul contractual este stabilit exclusiv intre membru sistemului de impadurire si Asociatia PADUREA TA .

Condițiile Generale de Afacere pentru membrii Asociatiei PADUREA TA

5.2. Comanda de copaci se face de către membru în scris prin formularul de comandă sau online pe portalul www.padurea-ta.ro (spațiul de logare).

.

5.3. Copacii comandati pot fi plătiti menționând numărul-ID. După achitarea întregului preț de achiziție catre Asociatia PADUREA TA, veti obtine calitatea de membru sau de voluntar.

5.4. Asociatia PADUREA TA  își rezervă dreptul să respingă comenzi de achizitie a copacilor fara a fi nevoie de justificare.

6. Servicii afectate

6.3. În cazul nerealizării, a realizării greșite sau a realizarii cu intarziere a avantajelor de membru datorită membrilor, membrul nu poate emite nici o pretenție față

de Asociatia PADUREA TA la restituirea sumei totale sau parțiale a copacilor,, la plata în numerar, sau orice altă restituire sau compensare.

7. Avantaje de membru din programul de impadurire

7.1. Cumpărăturile care au fost înregistrate în programul de impadurire al Asociatiei PADUREATA, ofera posibilitatea membrului să se bucure de avantajele de membru. Avantajele de membru

se calculeaza in functie de termenii și condițiile convenite prin contractul incheiat între Asociatia PADUREA TA și fiecare partener . Procentajul avantajului de membru variază în

funcţie de copacii achizitionati si de numarul persoanelor inscrise de fiecare in parte

7.2. Bonus de prietenie: pentru cumpărăturile noilor membrilor direct recomandați de către membri –prima linie de recomadare, precum și membrii recomandați de acestia

(membri recomandați indirect)- a doua linie de recomandare, care au fost înregistrati în programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA, membrul primește până la 0,5% din suma totală a

cumpărăturilor, ca bonus de prietenie. Nu se acorda bonus de prietenie pentru membri indirecti incepand din a treia linie de recomandare . Este specificat în www.padurea-ta.ro (spațiul de logare) procentul fiecărui partener comercial pentru bonusul de prietenie. respectiv, despre valoarea sumei virate.

7.3. In afară de avantajele mentionate anterior, membrii au posibilitatea, în anumite condiții, să primească avantaje extinse de membru din cumpărăturile proprii și din

cumpărăturile tuturor membrilor recomandați direct și indirect, sau să devină Membru Premium. Condițiile valabile pentru avantajele extinse de membru se găsesc în biroul

virtual personal pe www.padurea-ta.ro (spațiul de logare)unde sunt stabilite condițiile detaliate pentru avansuri.

8. Biroul Online & Sevicii

8.1. Asociatia PADUREA TA pune la dispoziția fiecărui membru un birou online gratuit pe www.padurea-ta.ro (spațiul de logare), unde pe baza numelui de utilizator și a parolei poate fi găsită

o imagine de ansamblu asupra cumpărăturilor efectuate de el, de membrii recomadați, precum și informații despre avantajele de membru din programul deimpadurire

Asociatia PADUREA TA pentru orice non-disponibilitate a paginii web padurea-ta.ro și al domeniului de logare deyoness pe www.padurea-ta. ro,Asociatia  răspunde numai conform paragrafului 11.

8.2. Datele de acces pentru folosirea biroului online (nume de utilizator, parolă și codul PIN) vor fi păstrate de membru în condiţii de siguranţă şi strict confidenţiale. Datele

de acces în nici o situatie nu trebuie să fie puse la dispoziţia părţilor terţe. Asociatia PADUREA TA este exonerata de orice raspundere in cazul in care membru incalca aceasta obligatie.

Setările personale pot fi în orice moment modificate de către membru pewww.padurea-ta.ro (spațiul de logare).

8.3. Membrul se obligă să anunțe imediat Asociatia PADUREA TA despre orice folosire abuziva a datelor sale de acces.Asociatia PADUREA TA va restrictiona de indata accesul la biroul online si va

trimite membrului noile date de acces modificate, prin SMS, E-Mail sau prin poștă. Pentru pagubele cauzate membrului prin folosirea abuzivă, Asociatia PADUREA TA răspunde numai

in conditiile prevazute de paragraful 11.

9. Protecția datelor

9.1. Atât cât este necesar pentru punerea în aplicare a programului de impadurire al Asociatiei PADUREA TA, deci pentru calcularea avantajele de membru, Asociatia  preia, memorează și prelucrează în calitate de entitate responsabilă de protecție legală a datelor, date personale ale membrilor.Asociatia PADUREA TA pune la dispoziție date despre volumul de cumpărături ale persoanei care recomandă în cadrul calculării bonusului de prietenie și al avantajelor extinse de membru. În momentul când membrul își dă acordul, Asociatia PADUREA TA folosește datele membrului și pentru informații personalizate despre oferte și produse din programul de impadurire și poate să schimbe date anonime relevante de cumpărarea copacilor pentru folosirea programului de impadurire , atât timp cât este necesar pentru procesarea relației de afacere. Cu privire la orice informare de date în străinătate, Asociatia PADUREA TA se obligă să asigure în țara respectivă, protecția adecvată a datelor.

9.2. Toate cererile în legătură cu informarea, modificarea, precum și ștergerea datelor se pot adresa, exclusiv în scris direct la Asociatia PADUREA TA.Asociatia PADUREA TA își rezervă dreptul în cadru legal de a respinge prelucrarea cererilor, in situatia in care acestea sunt abuzive din punct de vedere legal, care se repetă neadecvat, care se fac în mod sistematic sau care pun în pericol protecția datelor altor membri.

9.3. Alte informatii relevante privind protectia datelor cu caracter personal atunci când utilizaţi site-ul Asociatiei PADUREA TA  pot fi găsite în datele de confidenţialitate ale acestora pe

www.padurea-ta.ro

9.4.Asociatia PADUREA TA  utilizează tehnologii internaţionale avansate de securitate, pentru a proteja datele membrilor împotriva accesului neautorizat. Pentru securitatea datelor

transmise prin intermediul internetului Asociatiei PADUREA TA răspunde numai conform paragrafului 11.

10. Consimțământul privind legea protecției datelor

Membrul isi exprima expres acordul ca Asociatia PADUREA TA  sa inscrie in baza de date pesonale informatii despre comportamentul de cumpărare al membrului (interese și preferințe

etc.) în cadrul participării la programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA și aceste informații le folosește pentru definirea informației personalizate, precum pentru un contact personal

sau prin poștă spre promovarea programului de impadurire al Asociatiei.  Acest consimtamant este oricand revocabil printr-o notificare scrisa adresata catre Asociatia PADUREA TA.

Pe lângă aceasta, membrul se declară de acord că volumul cumpărăturilor sale în cadrul programului de fidelizare (de ex. bonus de prietenie) îl va face cunoscut părților

terțe (de ex. persoanei care i-a făcut recomandarea) și eventual în străinătate.

Când aceasta nu se dorește, membrul poate revoca consimțământul său pentru viitor, in scris sau prin E-Mail la www.padurea-ta.ro

11. Răspunderea

11.1. În afară de răspunderea pentru daunele cauzate în mod intenţionat, sau din gravă neglijenţă, respectiv dacă dauna a fost cauzată din motive care pot fi imputate

Asociatiei PADUREA TA, producându-se daune în viaţa Clientului fidel, care se referă la starea fizică sau de sănătate, Asociatia PADUREA TA nu răspunde la oricare alte daune şi exclude orice alte

responsabilităţi privitoare la pretenţii de despăgubire, prezentate de Clientul fidel.

11.2. Orice alte pretenții de despăgubire sunt excluse, mai puțin paragraful următor 11.4. Aceasta este valabil în mod special câtAsociatia PADUREA TA nu este afectat de vină, de ex. la

• întreruperea disponibilității accesului membrului la internet,

• alte greșeli tehnice și electronice (i) în timpul comunicării unor date prin internet, precum și la folosirea portalului PADUREA TA de internet, și al aplicațiilor Asociatiei PADUREA TA  pentru aparatele mobile, atât timp cât aceste greșeli nu stau în domeniul de responsabilitate al Asociatiei,

• indisponibilitatea rețelelor de telecomunicație sau terminalele și

• funcționarea defectuasă a aparatelor mobile ale membrilor.

Contractul de cumpărare al copacilorr sau contractul serviciilor se face numai între membru și Asociatia PADUREA TA r.

11.3. Pentru situatiile in care raspunderea Asociatiei PADUREA TA  este limitată sau exclusă, aceastea se aplica si sunt valabile și pentru răspunderea personală a angajaților, responsabililor legali și agenților Asociatiei PADUREA TA.

11.4. Limitarea răspunderii precum și excluderea răspunderii conform prezentului paragraf 11. nu elimina clauzele de raspundere stabilite cu caracter obligatoriu in legislatia in vigoare.

12. Costuri

12.1. Înregistrarea și participarea la programul de impadurire sunt stabilite anterior pentru fiecare membru.

. 13. Încheierea relației contractuale de către membru

13.1. Membrul are dreptul de a rezilia contractul cu Asociatia PADUREA TA prin cerere scrisă, iar rascumpararea copacului are loc dupa doi ani.

13.2. La rezilierea relației contractuale, membrul are dreptul numai la acele avantaje de mebru din programul de impadurire care existau în momentul rezilierii contractului.

14. Încetarea relației contractuale de către Asociatia PADUREA TA

14.1. Asociatia PADUREA TA  își rezervă dreptul să rezilieze numărul de ID și astfel relația contractuală cu un membru, care în termen de 30 de zile de la data acordarii numărului ID nu a

efectuat o cumpărătură (apartenența de probă). Rezilierea trebuie comunicata, de regula prin e-mail în termen de 2 săptămâni de la expirarea celor 30 de zile.

14.2. Relația contractuală poate fi reziliată unilateral de către Asociatia PADUREA TA chiar si fără motiv si fara a fi necesara o justificare de orice fel, cu un preaviz acordat membrului de 2

luni. In situatia in care rezilierea relatiei contractuale de catre Asociatia PADUREA TA  are loc dintr-un motiv important, aceasta opereaza cu efect imediat fara preaviz si fara alta formalitate

prealabila. Ca motive importante, a caror apreciere apartine exclusiv Asociatiei PADUREA TA, sunt considerate daune substanțiale ale intereselor economice sau ale reputației Asociatiei PADUREA TA

si în mod deosebit încălcarea obligațiilor contractuale importante. In cazul incalcarii de catre membru de obligatii contractuale importante,

Asociatia PADUREA TA  poate solicita membrului respectiv indeplinirea acestora intr-un termen rezonabil, printr-o notificare scrisa. La obligațiile contractuale importante se încadrează

obligațiile membrului, conform paragrafului 2.3 și 2.4.

14.3. Membrul este de acord cu dreptul Asociatiei PADUREA TA  de reziliere unilaterala a relatiei contractuale si se obliga sa respecte aceasta decizie si sa se abtina de la exercitarea

oricaror actiuni judiciare ori extrajudiciare indreptate impotriva sau in legatura cu rezilierea.

14.4. Asociatia PADUREA TA  îşi rezervă dreptul la propria discreție cu privire la solutionarea unor cazuri grave si cu totul exceptionale (de exemplu deces) de a anula contractul.

15. Prevederi generale

15.1. În caz particular, acordurile individuale cu Asociatia PADUREA TA  primează întotdeauna față de CGA. Pentru conţinutul acestor acorduri este necesar un contract scris, respectiv o

confirmare scrisă de Asociatia PADUREA TA. Acordurile verbale nu se iau in considerare.Asociatia PADUREA TA  este deasemenea îndreptățit să transmită membrului chiar prin SMS sau Email situațiile

contractuale și pentru punerea în aplicare a informațiilor solicitate, cu condiția ca membrul să nu aibă obiecții.

15.2. Asociatia PADUREA TA  publică pe www.padurea -ta.ro întotdeauna condițiile Acordarii avantajelor de membru negociate cu  Asociatia(spațiul de logare).

15.3. Modificările scrise și comunicate aduse acestui CGA precum şi orice alte acorduri contractuale între membru și Asociatia PADUREA TA  sunt considerate acceptate de către

membru, dacă membrul nu se opune acceptării lor în termen de 14 zile de la primirea avizului de schimbare comunicat electronic in spatiul de logare Modificările aduse

în CGA vor fi considerate ca fiind acceptate de către membru, atunci când acest indiciu a fost de fapt atribuit.

15.4. În ceea ce privește conținutul contractului, temeni specifici folosiți privind sexul persoanelor, sunt destinate atât persoanelor de sex feminin şi masculin sau persoane juridice.15.5. Dacă anumite condiții din baza contractuală fie total sau parțial ies din vigoare, respectiv nu se pot implementa, aceasta nu afectează restul condițiilor.

16. Alte dispoziţii

16.1. În prezenta relație contractuală se aplică legea Romana

16.2. Locația stabilită pentru toate serviciile contractuale este sediul Asociatiei PADUREA TA, în Romania. Instantele judecatoresti competente sa solutioneze orice

problema legala din acest contract sunt exclusiv instantele judecatoresti din Romania.

16.3. Înregistrarea și participarea la programul de impadurire al Asociatiei PADUREA TA  sunt posibile începând cu împlinirea vârstei de 16 ani. Până la atingerea vârstei majoratului este novoie

de semnătura persoanei responsabile din punct de vedere legal.

16.4. Membrul se obligă să suporte toate cheltuielile, taxele, impozitele etc., care prin primirea avantajelor de membru îi revin membrului.